Ročné členské pre dospelého je stanovené na 15,- Eur a pre deti do 18 rokov 7,50 Eur
Číslo účtu vo FIO banke SK3383300000002200753444

Por. číslo   Meno Luk funkcia  
HA001 Ing. Dušan Horváth BB, HU, TRLB Predseda   
HA002 Martin Horváth HU, TRRB, PBHB člen  
HA004 Ing. Miroslav Kurucz HU, CU člen  
HA005 Ladislav Bujdoš HU, BB člen  
HA007 Ing. Karol Deák HU, CU člen  
HA008 Ing. Marián Bosý BB člen  
HA010     Ladislav Kajma     BB     člen  
HA011 Ing. Zsolt Baranyai TRRB člen  
HA012 Dóra Baranyai TRRB člen  
HA013 Tünde Baranyai TRRB člen  
HA014 Jozef Bošanský HU, CU člen  
HA015 Ladislav Darázs PBHB, TRLB člen  
HA016 Mária Darázs TRLB člen  
HA017 Jerguš Mažár BB člen  
HA018 Sebastián Kun TRRB člen  
HA019 Kristína Kunová TRRB, BB člen  
HA020 Benjamín Kun BB člen